Välkomna ska ni vara

som dom sjunger i snövit, vad gör väl det om hundra år

Kosimiskt sett så finns det ingen anledning att göra någonting.

Om en miljon år så finns vi inte mer, liksom dinosaurierna försvann med en nedslagen meteorit, så försvinner vårt nedslag i historien så småningom.

Ett kosmiskt skratt när den sista människan förgås, sedan, nytt liv i nya former. Och kosmos glädjeämnen får nytt liv.

Kategorier

Nya länkar