Länkar om Arbetsmiljö

Cosmic-relief.se / Arbetsmiljö /

Ledarna - För ett bättre ledarskap

På ledarna.se hittar du tips och råd som rör din vardag som chef. Information om ledarskap, utvecklingssamtal och karriär, konflikthantering samt lönestatistik till chefer. Som medlem får kan du ta del av tips och råd som hjälper dig att bli säkrare i ditt chefsjobb och bli en bättre chef. Ledarna erbjuder chefstöd och kunskap om utvecklingssamtal, arbetsrätt, karriär, ledarskap mm. Tillgång till lönestatistik för chefer och ta del av avtal som rör din tjänst. Samla kunskap, hämta inspiration och idéer, utbyt erfarenheter med andra chefer. Ledarnas värderingar: Ledarskap är grundläggande för att skapa resultat. Att leda fram till resultat är chefens viktigaste uppgift. Cheferna har en avgörande roll för företagens och förvaltningarnas framgång.

Bullerdämpning

God ljudmiljö i bostäder och lokaler har på senare tid blivit en allt mer uppmärksammad miljöfaktor och kraven från myndigheterna skärps i takt med att forskningen visar ett starkt samband mellan buller och människors hälsa. Akustikforum AB består av rådgivande ingenjörer med kompetens inom rumsakustik, bullerdämpning och ljudisolering. Vi utför ljudmätningar, bullermätningar och andra typer av mätningar inom de olika disciplinerna och anlitas ofta för besiktningar av både myndigheter och övriga uppdragsgivare. Vårt mål är att alltid arbeta för att uppnå tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar inom rumsakustik, bullerdämpning och ljudisolering.
rumsakustik, bullermätning

Professionell luft konditionering från Comfortteknik

Vi är i högsta grad ett fullserviceföretag. Då vi projekterar, installerar och servar de flesta typer av anläggningar för ventilation och inomhusklimat såsom kyl- och frysanläggningar, luftkonditioneringar och värmemaskiner. Våra kunder finns bland annat inom industri, VVS, fastighetsbolag, bygg- och entreprenadföretag, privatkunder, slakterier, restauranger och butiker. Vårt mål är att ge våra kunder bästa tänkbara service, till oss kan du ringa årets alla dagar för hjälp. Våra kompetenta servicetekniker har alla de behörigheter som erfordras och specialistutbildning för service av de anläggningar vi levererar. Ett av våra starka kort är den samordning inom kyla, ventilation, styr och regler som gör att vi kan leverera funktionella och långsiktiga lösningar till alla våra kunder.

Företagshälsovård

Alviva erbjuder en lång rad tjänster kring arbetsmiljö och företagshälsovård. Vi erbjuder en lång rad utbildningar bla kring systematiskt arbetsmiljö arbete, psykosocial arbetsmiljö, ergonimi för olika yrkesgrupper och arbetsmiljö och säkerhet.

Hyra växter, kaffemaskin, fruktkorg eller entrémattor i Stockholm?

Vi har två utgångspunkter för våra kontorstjänster: effektivitet och trivsel. Där trivseln är stor ökar effektiviteten. Och effektivitet undanröjer både stora och triviala problem och skapar förutsättningar för den goda trivseln. DS Facility Management vill på alla sätt stödja kundernas centrala verksamheter. Och inom alla våra verksamheter har vi ambitionen att vara branschledande.
Frukt på jobbet - fruktkorg i Stockholm!, Hyra växter i Stockholm, Hyra entrémattor i Stockholm, Hyra kaffemaskin, Bemanning i Stockholm

Underkategorier